Ml. celky finančně podporuje město Sokolov
30.9. 2019 | Projekty | David Prachař
Životní dovednosti - Life skills

Životní dovednosti - Life skills

Prostřednictvím nejrychlejší kolektivní hry na světě – ledního hokeje – chceme velmi výrazně napomáhat našemu hlavnímu cíli, tvorbě klubové kultury. Kultura nejen ve sportu pro nás znamená hledání cest a učení se správně chovat. Prioritou a cílem klubu je udělat maximum pro výchovu kvalitního, úspěšného člověka a sportovce.

Nově proto pro nás na úseku mládeže začínáme s projektem ŽIVOTNÍCH DOVEDNOSTÍ. Máme připravenou celou řadu témat, jejímiž cíli je především být nápomocni a aktivně se podílet na plynulém vstupu našich hráčů do života. Náš klub nabídne tento projekt jako dlouhodobý, víceletý. Projekt proběhne formou přednášek a v budoucnu věříme i praxí zábavnou formou.

V letošní sezóně budou měsíci ŽIVOTNÍCH DOVEDNOSTÍ měsíce říjen a leden. V měsíci říjnu se postupně mohou na téma time managment a studijní dovednosti těšit kategorie U-10 – U-15. V měsíci lednu pak mladým hokejistům nabídneme „zážitkovou“ přednášku o vyjednávacích schopnostech, o dovednosti regulovat emoce. Na toto téma se mohou těšit kategorie U-12 – U-20 aa rodiče našich „přípravkových“ kategorií U-8 – U-11.

V mládeži tedy bude patřit měsíc říjen a leden ŽIVOTNÍM DOVEDNOSTEM. Vždy Vám přineseme nejen ohlasy mladých hráčů, jejich trenérů a přednášejících, ale věříme, že i rodičů mladých hokejistů.

Krátké zprávy
...více zde.
...najdete zde.
... pár fotek z prvního tréninku najdete zde.
...najdete zde.
...najdete zde.
...najdete zde.
...najdete pod odkazem zde.
...najdete pod odkazem zde.
...najdete zde.
...najdete zde.
MŠMT Činnost klubu byla v roce 2018 podporována z dotace MŠMT Program VIII - Organizace sportu ve sportovních klubech, č. rozhodnutí 502017_8_0465 (evidenční číslo projektu: SPORT-VIII-1282/2017). Dotace byla použita na zajištění činnosti klubu, zejména pak na zajištění trenérů pro mládežnické kategorie a materiál (výzbroj a výstroj).