Ml. celky finančně podporuje město Sokolov
19.9. 2019 | Mládež | David Prachař
Klub uspořádal pravidelné informační schůzky s rodiči

Klub uspořádal pravidelné informační schůzky s rodiči

První polovinu září vedení a kompetentní lidé za sportovní úsek klubu HC Baník Sokolov využili ke schůzkám s rodiči naší nejmenší kategorie – základny a všech žákovských kategorií až po nejstarší, tedy nově U-15.

Hlavní část každé schůzky tvořilo představení (znovu připomenutí) směru a vize práce s mládežnickými týmy v HCB. HCB si je vědom toho, že obecně česká společnost ztratila úctu ke společenským hodnotám, nectí nastavená pravidla atp.

HCB je toho názoru a má ve své vizi a směru práce s mládeží to zásadní, totiž prostřednictvím ledního hokeje, správného vedení našimi vzdělanými trenéry být nápomocni ve správné výchově, přístupu a morálce mladých lidí nejen ve sportu, ale i v životě samotném.

Extrémní vliv na vše výše uvedené mají naši trenéři mládeže. Od vedení sportovního úseku dostali „manuál trenéra HCB“, jakým způsobem je potřeba mládež v jednotlivých kategoriích vést, jak komunikovat s rodiči, jak komunikovat se samotnými hráči. Pravidelně dostávají informace na pravidelných trenérských radách. Věříme, že jsme na dobré cestě mít v HCB respektované a vzdělané trenéry, kteří na sobě samých zároveň pracují. Jednoznačným cílem procesu výchovy mládeže v HCB je pomoc při výchově kvalitního a úspěšného člověka.

Rodiče klub seznámil s poupraveným strukturálním vedením sportovního úseku HCB. Nově klub zřídil pozici šéftrenéra mládeže a manažera mládeže. Tuto pozici zastává Petr Holejšovský a nově zřídil pozice vedoucí trenér přípravkových kategorií, kterou jsme obsadili Bc. Richardem Gregorem, vedoucí trenér žákovských lig je Marek Brzobohatý a vedoucím trenérem kategorií dorostu a juniorů je Petr Holejšovský.

Od letošní sezóny HCB nabízí žákovským kategoriím nejvyšší soutěž v ČR, najal dalšího profesionálního trenéra k žactvu a bude vždy hrdý na to, když se hráči svou výkonností dostanou do extraligového dorostu, popř. později do juniorské ligy akademií a nejlépe poté do nejvyšší soutěže seniorů. Velmi rádi budeme, když se kluci budou vracet v seniorském věku zpět do mateřského HCB, podobně jako Tomáš Rohan, Petr Přindiš, Matěj Zadražil, Michael Čejka.

HCB představil i rodičům dva nové projekty pro letošní sezónu. Publikum slyšelo smysl projektů Patron týmu a životní dovednosti. O projektu Patron týmu jsme již veřejnost informovali a velmi brzy zveřejníme a budeme přinášet pravidelné reportáže i z projektu životní dovednosti.

Závěrem klub popřál rodičům a jejich synům příjemnou sezónu, plnou zábavy a parádních prožitků skrze naší nejrychlejší kolektivní hru – lední hokej.
Krátké zprávy
...více zde.
...najdete zde.
... pár fotek z prvního tréninku najdete zde.
...najdete zde.
...najdete zde.
...najdete zde.
...najdete pod odkazem zde.
...najdete pod odkazem zde.
...najdete zde.
...najdete zde.
MŠMT Činnost klubu byla v roce 2018 podporována z dotace MŠMT Program VIII - Organizace sportu ve sportovních klubech, č. rozhodnutí 502017_8_0465 (evidenční číslo projektu: SPORT-VIII-1282/2017). Dotace byla použita na zajištění činnosti klubu, zejména pak na zajištění trenérů pro mládežnické kategorie a materiál (výzbroj a výstroj).