Ml. celky finančně podporuje město Sokolov
22.10. 2021 | Projekty | Tomáš Bouda
Baníkovci mají za sebou kurz sebeobrany

Baníkovci mají za sebou kurz sebeobrany

Pátý díl projektu Life skills se uskutečnil tento týden na téma sebeobrana. Kurz vedl instruktor Krav Magy Josef Miskolczi.

Jak umět zareagovat, ale především, jak rizikovým situacím předejít, to se v minulých dnech dozvěděli mladí hokejisté Baníku. Hráči páté až deváté třídy absolvovali dvouhodinovku na téma sebeobrana pod vedením instruktora Kravy Magy Josefa Miskolcziho (www.kravmagaclub.cz). Všechny lekce proběhly v prostorách Městské policie Sokolov.

Každá lekce byla rozdělena do dvou částí. V té první shlédli hokejisté poutavé prezentační video o historii Krav Magy. Mohli se tak dozvědět, že ačkoliv je Krav Maga izraelským bojovým systémem, přesah má i do bývalého Československa díky jejímu zakladateli Imrichu Lichtenfeldovi (hebrejské jméno Imi Sde-Or). Ten žil na Slovensku a ve 30. letech dvacátého století bránil se skupinou mladých Židů (především boxeři, zápasníci, vzpěrači) obyvatelstvo bratislavské židovské čtvrti proti antisemitským násilníkům. Později pak emigroval do Palestiny, kde začal s tréninkem elitních jednotek.

Kromě historie Krav Magy se však žáci hokejové Baníku dozvěděli, jak předcházet krizovým situacím, jak vyhodnotit možné nebezpečí a také jak se v případném konfliktu zachovat. Dětem bylo zdůrazněno, že nejlepším řešením vždy bude nebezpečné situaci předejít, ale když to již nelze, tak že není žádnou ostudou se obrátit s žádostí o pomoc na kolemjdoucí či v případě možnosti volit útěk. Zdůrazněno také bylo to, že nic nemá větší hodnotu než vlastní zdraví. Představeny pak byly i některé prostředky pro sebeobranu

Druhá část lekce pak byla věnována situacím, kdy vyhnutí se konfliktu není již možné a mladým hokejistům tak Josef Miskolczi předal základy sebeobrany. Důraz byl také kladen na to umět vyhodnotit, kdy je třeba využít měkkou či tvrdou formu sebeobrany. A protože nejlépe si děti pamatují to, co si sami vyzkouší, od samého začátku je instruktor do výuky aktivně zapojil.

Hráči Baníku během chvíle dostali základy, jak vykrýt úder, jak útočníkovi znemožnit úchop či škrcení a také si vyzkoušeli překvapivé údery, které by mohly útočníka paralyzovat a poskytnou oběti čas na útěk. Děti si také vyzkoušely, jak se dostat z určitých kritických situací a jak v daném případě rychle zareagovat, a naopak překvapit útočníka.

Vše, tak jak je i snahou projektu Life skills, probíhalo aktivní formou. Tím si děti situace a výuku lépe pamatují a v případě nebezpečí mají v podvědomí to, že si již krizovou situací v nácviku prošli. O tom, jak lekce sebeobrany děti bavila, svědčí jejich zaujetí, které bylo při lekcích Josefa Miskolcziho více než zřejmé.

Projekt HC Baník Sokolov nazvaný Life skils má tak za sebou další díl. Po timemanagmentu, přednášce o přístupu nejen k hokeji, dopravní výchově a bezpečnosti v dopravním provozu, finanční gramotnosti, tak mládež Baníku absolvovala další zajímavou lekci, do které byla aktivně zapojena. Projekt životních dovedností má mládež Baníku připravit na situace běžného života a naučit děti, jak na ně co nejlépe zareagovat. Mottem klubu je totiž vychovávat nejen kvalitní hokejisty, ale především kvalitní lidi. A k tomuto by měl projekt Life skills, který bude i nadále pokračovat, pomoci.

HC Baník Sokolov děkuje tímto Městu Sokolov, Městské policii Sokolov a instruktorovi Josefu Miskolczimu za výborně připravené lekce sebeobrany. Brzy přineseme také ohlasy samotných aktérů lekcí.


Krátké zprávy
18932391/0100
Činnnost mládeže je realizována za podpory:


Hlavní partneři sokolovského hokeje: