Náš partner Vlny Music Agency o víkendu uspořádal další z mnoha koncertů. V malebném prostředí loketského amfiteátru se tentokrát představili Support Lesbiens, Xindl X, Michal Hrůza či Kapitán Demo. Jiný rozměr však koncertu dodala možnost vstoupit do Českého registru dárců krvetvorných buněk IKEM.

Český registr dárců krvetvorných buněk vznikl v roce 1991 v pražském Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) a je zapojen do sítě více než 60 registrů po celém světě. Mezi hlavní činnosti registru patří nábor nových dárců, jejich evidence a vyhledávání vhodných dárců nebo štěpů pupečníkové krve pro české i zahraniční pacienty. Registr eviduje a vyhledává potenciální dárce pro české i zahraniční pacienty na základě testů známých jako "typizace HLA". Human Leukocyte Antigen je systém dědičných znaků na bílých krvinkách, který je velmi různorodý a zásadně ovlivňuje vzájemnou snášenlivost transplantovaných buněk a organismu nemocného. Registr je mezinárodně propojen s dalšími registry, což umožňuje vyhledávat dárce na celém světě. Vhodný dárce se zpravidla nejprve hledá v úzké rodině, největší pravděpodobnost shody je mezi sourozenci. V případě, že se dárce v rodině nenajde, začíná se vyhledávat mezi nepříbuznými dárci v databázi registru. Proto je nutné počet dárců v databázi registru neustále doplňovat o nové, zdravé a mladé lidi.

A registr dárců v sobotu rozšířili i baníkovci. Někteří bohužel kvůli přísným podmínkám o tuto možnost přišli, třeba asistent trenéra Petr Holejšovský těsně nesplnil věkovou hranici, ale například Matěj Zadražil nebo Michael Čejka byli do registru dárců přijati.

A do registru dárců může vstoupit každý, kdo splní následující podmínky:

- věk 18-40 let, do 41. narozenin (evidence v databázi registru do 55 let věku dárce)

- hmotnost více než 50 kg

- zdravotní pojištění platné v ČR

- dobrý zdravotní stav (žádné závažné onemocnění - ani v minulosti)

- bez trvalé medikace a léčby (výjimkou je antikoncepce)

- ochota podstoupit odběry krve a případná další vyšetření

- ochota věnovat svůj čas a pohodlí

- ochota pomoci jakémukoliv pacientovi nejen z ČR, ale i ze zahraničí

Dárcovství krvetvorných buněk je dobrovolné, bezplatné a anonymní!

Dárce do registru vstupuje s plným vědomím, že je k dispozici pro všechny pacienty, kteří potřebují transplantaci kostní dřeně na celém světě!!!

Sobotní akce se zúčastnili i hokejisté HC Energie Karlovy Vary a jsme rádi, že i my můžeme pomoct tímto směrem.